top of page
Bar Chart
H1570001_edited.jpg

Egzaminy

Świętość nie robi się przy pomocy kropidła

Zasady przystąpienia do egzaminu Instytutu Centrum Karate-Do.

 

System egzaminów i stopni według Instytutu Centrum Karate-Do opiera się o zasadę rozwoju ćwiczącego i jest jednym z elementów na drodze karate. Egzamin jest tylko potwierdzeniem tego, że ćwiczący pozostaje w ciągłym rozwoju nie tylko fizycznym, ale i duchowym. Dlatego egzamin powinien być przeprowadzany tylko przed mistrzem, który widzi kandydata nie tylko w dniu egzaminu, ale prowadzi daną osobę od treningu do treningu, widzi jego rozwój i postęp.  Stosujemy tutaj zasadę zen "od serca do serca" która oznacza, że przekaz musi być bezpośredni od mistrza do ucznia.

 

Na co najmniej miesiąc przed datą egzaminu ćwiczący otrzymuje nominację, która pozwala mu przystąpić do egzaminu. Nominacja taka jest jednorazowa dla danego terminu egzaminu czyli jeżeli nominowany nie podejdzie do egzaminu w ustalonym terminie musi czekać na nową nominację.

 

Egzaminy przeprowadzane są dwa razy w roku na koniec Sesshin organizowanego przez Instytut Centrum Karate-Do  według wymagań Instytutu. Pozytywne przyjęcie egzaminu jest potwierdzane stosownym dyplomem Instytutu.

Dla dzieci kolejny stopień to także odpowiedni kolor pasa natomiast dorosły ćwiczący nie musi pokazywać poprzez zmianę kolorów swojego stopnia rozwoju. Obowiązuje tutaj zasada, że tak naprawdę jest na dojo tylko relacja mistrz i uczeń, a więc tylko kolor biały - uczniowski i kolor czarny - mistrzowski. Cały czas podstawą rozwoju na drodze karate jest systematyczna praca i otwarta głowa. Będąc w tym nieugiętym i wytrwałym nikt nie będzie mógł ci przeszkodzić a twój rozwój będzie nieograniczony.

W ramach Instytutu Centrum Karate-Do nominacje wręcza oraz przeprowadza egzaminy sensei Jerzy Lelito.

(18.08.2019)

Wymagania egzaminacyjne na stopnie uczniowskie i mistrzowskie

Nawet największy bohater może zaznać klęski, nawet największy tchórz miewa swoje zwycięstwa

System stopni w Karate to całokształt pracy, którą kandydat wykonał na swojej drodze samodoskonalenia. Stopień nie jest elementem próżnej ambicji lecz oznaką wiedzy i stanu ducha ćwiczącego. Bez względu na stopień zawsze jesteś uczniem Budo a nie mistrzem i w ten sposób należy podchodzić do kolejnych etapów drogi Karate. W kulturze wschodu były tylko dwie możliwości relacji, to mistrz i uczeń, zasada ta dotyczy wszelkich stopni i wyników rozwoju czyli pasów i egzaminów. Kolejny pas nie stanowi kresu rozwoju, który tak naprawdę przy prawidłowym treningu ciała i ducha jest nieustanny i nieograniczony, kolejny stopień nie powinien być kresem i celem ale otwarciem się na następne możliwości i odczucia.

9 kyu.jpg
6 kyu.jpg
3 kyu.jpg
8 kyu.jpg
5 kyu.jpg
2 kyu.jpg
7.jpg
4 kyu.jpg
1 kyu.jpg
Stopnie uczniowskie
20190506_105621_edited.jpg

1 DAN

Wymagania egzaminacyjne

1. Prezentacja

Droga Energi omówienie i zaprezentowanie.

Praca Centrum w technikach omówienie i zaprezentowanie.

Trzaśnięcie w technikach omówienie i zaprezentowanie.

Zdający wykonuje 10 różnych kombinacji przez siebie ułożonych uwzględniających techniki ręczne
i nożne. Podstawą są dotychczasowe kombinacje wykonane na poprzednich egzaminach oraz  kombinacje, które pojawiają się w kata, które kandydat będzie wykonywał na egzaminie.

 

2. Kata 

Kata do wyboru z grupy Heian

Kata Enpi

Kata Tekki Nidan

Kata Tekki Sandan

Kata do wyboru: Kanku dai,  Bassai dai lub Jion

 

3. Interpretacja

Interpretacja technik z wykonywanych kata – omówienie i demonstracja

 

4. Kumite

Wolna walka z zastosowaniem sen, sen no sen, go no sen

 

5. Rekomendacja i obecność prowadzącego

bottom of page