top of page

1.  Prezentacja

Droga energii w technikach ręcznych i nożnych – omówienie oraz zademonstrowanie na dowolnej technice.

Omówienie i zaprezentowanie Hiki te i Hiki ashi w dowolnej technice.

 

2.  Kihon
Sanbon Tsuki ZKD
Ren Uchi Uke ZKD
Soto Uke / Uchi Gyaku Uke ZKD
Oi Zuki /Uchi Uke tą samą ręką ZKD
Hasami Uchi ZKD
Hasami Uchi / Oi Zuki ZKD
Yama Zuki ZKD
Shuto Uke KKD / Yoko Geri na zmianę ZKD
Mae ren Geri ZKD
Mikazuki Geri ZKD / Mae Empi KD / Choku Zuki ZKD
Ushiro Geri ZKD

 

3.  Kata
Bassai dai

oraz wykonanie kata w pozycjach

 

4.  Kumite
Jiyu Ippon Kumite: 

Tori: 3 różne ataki ręczne i nożne. Uke: tylko Amashi Waza
Wyjaśnienie i pokazanie reakcji na atak w formie:

Sen, Sen – no – Sen, Go – no – Sen.

 

5.  Rekomendacja prowadzącego

3 KYU

Wymagania egzaminacyjne

bottom of page