top of page
Wave

Sesshin 
Karate-Do

Sesshin to przekaz bezpośredni z pominięciem naszej jaźni i umysłu. Przekaz ten opiera się na intuicji i odczuciu bez określeń.

Instytut Centrum Karate-Do w ramach swojego planu treningowo-edukacyjnego organizuje dwa razy w roku sesje treningowo szkoleniowe o nazwie Sesshin Karate-Do. Nazwa Sesshin została użyta nieprzypadkowo ponieważ oznacza: 接 setsu - m.in.: dotknąć, przyłączyć, napotkać, doświadczyć; 心 shin - m.in.: serce, umysł, duch, idea, myśl. Te wyjazdowe spotkania mają  szczególny charakter, ponieważ praktyka jest uzupełniona o elementy kultury i sztuki japońskiej, której wspólny rdzeń miał olbrzymi wpływ na rozwój karate. Nieodzownym elementem każdego ćwiczącego musi być zrozumienie, że trening powinien być poparty rozwojem ducha a to możemy uzyskać poprzez codzienną praktykę medytacyjną. Na Sesshin Karate-Do uczestnicy uczą się takiej medytacji.

VII Sesshin

Termin: 23-24 październik 2021.  Temat: Literatura ducha i Kami Shiori.

Jesienne VII Sesshin Karate-Do było poświęcone literaturze ducha. Pod taką nazwą można spotkać propozycje książkowe Instytutu Centrum Karate-Do dla wszystkich ćwiczących sztuki walki. Jak możemy zauważyć polecane wydawnictwa nie dotyczą tylko aspektów technicznych karate z nazwami poszczególnych technik i pozycji. Wynika to z innego podejścia do sztuk budo, ich praktyki i właściwego odbioru. To z kolei, wynika z proporcji, która może zostać łatwo zaburzona gdy ćwiczymy chcąc jedynie zaspokoić swoje ambicjonalne oczekiwania. Nasi mistrzowie powtarzali, że w stu procentach karate jest tylko pięć procent elementów technicznych, znakomita większość to nasze odczucia.

Oczywiście jest też tak, że nie ma karate bez karateki oraz nie będziemy karateką jeżeli nie będziemy praktykować karate. Te byty są nierozłączne. Artystą stajesz się wtedy gdy swoje odczucie potrafisz pokazać w sposób technicznie doskonały. Aby to osiągnąć potrzeba dużej wrażliwości i głębokich wewnętrznych przeżyć, które pozwolą totalnie inaczej spojrzeć na siebie i świat zewnętrzny. Ty i karate to jedno, rozwijając się duchowo rozwijasz siebie i to co robisz. Jeżeli ćwiczysz karate to rozwój ten dotyczy też tego działania.

Z książką i jej rozwojem związana jest zakładka, która odznacza poszczególne strony, które czytamy. W japońskiej kulturze możemy odnaleźć papierowe zakładki, które występują pod nazwą Kami Shiori. Uczestnicy VII Sesshin zmierzyli się z tym tematem wykonując zakładki Kami Shiori w technice Bijin-ga czyli z wizerunkiem pięknych kobiet.

Całość była wypełniona  treningami i medytacją.

Ramowy program Sesshin:

Sesshin prowadzi sensei Jerzy Lelito

Sobota

8.00 – 8.30 Przyjazd i zakwaterowanie 

9.00 – 12.00 Trening 

12.30 – 13.30 Warsztaty 

13.30 – 14.00 Obiad 

14.00 – 14.30 Kougi I 

14.30 – 17.00 Warsztaty 

17.30 – 20.00 Trening 

20.30 – 21.00 Kolacja 

21.00 – 22.00 Kougi II 

22.00 – 23.00 Medytacja 

23.00 – 7.00 Cisza nocna

Niedziela 

8.30 – 9.00 Śniadanie 

9.30 – 12.30 Trening 

12.30 – 13.00 Egzamin 

13.00 – 13.30 Zakończenie Sesshin 

14.00 – 14.30 Obiad 

14.30 – 15.00 Wykwaterowanie i wyjazd

VI Sesshin

Termin: 5-6 czerwiec 2021.  Temat: Ensō, Kokedama

Kula, koło, okrąg, ruch kulisty to elementy, które znajdują się w naszym świecie. Energetyka trajektorii ruchu musi uwzględnić zasady ruchu kulistego.  Są sztuki walki, których obrót ciała jest fundamentem zasad obrony i reakcji na nadchodzące niebezpieczeństwo.  Ćwiczący karate muszą w swojej biomechanice mieć świadomość ruchów obrotowych, które są uwarunkowane taką a nie inną pracą ciała.  Na VI Sesshin poświęciliśmy wiele czasu aby wyjaśnić i poczuć zasady tego ruchu. Korzyści z tego płynące są podstawą do prawidłowego wykonania technik. Nawiązując w sposób symboliczny do energii kuli uczestnicy spotkania wykonali kompozycję  kwietną Kokedama  (kula z mchu).  Niezwykłym wyzwaniem była też próba stworzenia własnego Ensō, do którego inspirację można zaczerpnąć  z niezwykłej energetyki koła.

V Sesshin

Termin: 3-4 październik 2020.  Temat: Shodo, Sumi-e, Hanko

Celem Sesshin jest niezmiennie poznawanie karate poprzez rozwój duchowy ćwiczącego, dlatego w programie nie zabrakło treningów praktycznych karate jak i obcowania z kulturą i sztuką japońską stanowiącą fundament sztuk budo.  

IV Sesshin

Termin: 5-6 październik 2019 r. Temat: Sumi-e, Haiku, Haiga

W oparciu o poprzedni Sesshin, na którym uczestnicy poznali kaligrafię japońską,  zostały przedstawione inne formy sztuki  czyli Sumi-e, Haiku i Haiga. Sumi-e to technika malowania obrazów czarnym tuszem za pomocą pędzli. Haiku to krótkie 17 sylabowe określenie zjawisk, wyrażone w ascetycznej formie poetyckiej. Jest to uchwycenie chwili, którą przeżył autor. Haiga to kompozycja Sumie oraz Haiku gdzie mimo odrębnych bytów poetyki, słowa i obrazu, całość w sposób idealny się uzupełnia. Każdy z uczestników otrzymał kutą ręcznie niepowtarzalną dźwiękową misę bengalską, która była symbolem IV Sesshin. Trzy jednostki treningowe Karate po trzy godziny, dwa wykłady sensei Jerzego Lelito, wieczorny koncert na misach, gongu, dzwoneczkach Koshi, drumle i kalimbie oraz medytacje uzupełniły program jesiennego spotkania. 

Czy te wszystkie działania mają związek z karate? Tak, ponieważ to jest właśnie harmonia ciała i ducha. Nie zrozumiesz karate jeżeli nie będziesz miał otwartej, czystej głowy i nie będziesz praktykował i rozwijał się w tych dwóch kierunkach. Shodo, sumi-e, haiku, haiga, karate mają wspólny rdzeń, wspólną inspirację, to działanie chwili czyli używając terminologii karate to "cios kończący". Ważnym punktem  Sesshin był egzamin na stopnie uczniowskie przeprowadzony według zasad Instytutu Centrum Karate-Do. Kandydaci prezentowali swoje umiejętności przed wszystkimi uczestnikami i pokazali wysoki poziom techniczny, wykazując zrozumienie ducha karate. Egzaminatorem był sensei Jerzy Lelito. Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju.

karate tradycyjne

III Sesshin

Termin: 6-7 kwietnia 2019 r, Temat: Shodo czyli „droga pisma”.
Kaligrafia japońska była i jest traktowana w Japonii jako forma sztuki, którą należy praktykować na takich samych zasadach jak karate-do. Zaangażowanie mentalne, spokój ducha oraz precyzja wykonania poszczególnych znaków to nic innego jak trening karate. Przedstawiono również postacie wielkich mistrzów sztuk walki oraz ich nauki. 

karate tradycyjne

II Sesshin  

 

Termin: 13-14 października 2018 r. Temat: Shoshin czyli "umysł początkującego".
W filozofii Zen i sztukach Budo jest to stan otwarcia umysłu, braku uprzedzeń ale również zapału i zaangażowania jaki towarzyszy każdemu początkującemu, a który niestety często ginie wraz z upływem czasu czy osiąganiem kolejnych stopni. Zapis audio z wykładów sensei Jerzego Lelito z jesiennego Sesshin znajduje się na kanale informacyjnym Instytutu Centrum Karate-Do.

  • YouTube Ikona społeczna

I Sesshin 

Termin: 14-15 kwietnia 2018 r. Temat: wprowadzenie do sztuki budo.
W ramach Sesshin przedstawiono tematykę związaną z podstawami sztuk walki oraz duchowością w karate. Omówiono na czym polega zen oraz jak należy medytować. Przedstawiono spojrzenie na energię poprzez fizykę kwantową.

bottom of page