©2019 by Instytut Centrum Karate-Do. Proudly created with Wix.com

Sensei Jerzy Lelito

5 DAN

Jeśli twój cel jest marzeniem życia, to gdy go osiągniesz powinieneś zakończyć życie - a tak nie jest,

gdy go nie osiągasz powinieneś żyć wiecznie – a tak nie jest.

Absolwent AGH w Krakowie. Trenuje karate od 1977 roku. W 2008 roku otrzymał stopień 5 dan, potwierdzony egzaminem przed sensei Hidetaka Nishiyama, który był uczniem Gichina Funakoshi. Prekursor karate tradycyjnego w Małopolsce i na Śląsku. Trener i założyciel pierwszej legendarnej sekcji karate AZS AGH w Krakowie. Nauczyciel wielu instruktorów, którzy obecnie prowadzą swoje zajęcia w różnych szkołach karate tradycyjnego. W trakcie wieloletnich treningów uzyskał tytuł sędziego klasy międzynarodowej organizacji International Traditional Karate Federation (ITKF). Sędziował najwyższej rangi zawody z mistrzostwami świata włącznie.  Ma uprawnienia instruktorskie, które zostały przyznane mu przez Polski Związek Karate (PZK) i Polski Związek Karate Tradycyjnego (PZKT).  Twórca Instytutu Centrum Karate -Do.  Szkolenie pod kierunkiem sensei Jerzego Lelito odbywa się według autorskiego programu, który w pełni realizuje zasadę karate-do mówiącą, że ćwiczący powinien rozwijać zarówno swoją stronę fizyczną jak i duchową. Jest to spójne z filozofią japońskich mistrzów karate, którzy podkreślali, że ciało i duch są nierozerwalne.