karate-do

EDUKACJA

Uczeń powinien podążać za mistrzem a mistrz powinien zawsze iść do przodu

 

Duchowość w sztukach budo

Droga sztuk walki poświęcona jest doskonaleniu natury człowieka przez jednoczenie umysłu, ciała i ducha.

Trening i dyscyplina składają się z trzech poziomów mistrzostwa: fizycznego, psychologicznego i duchowego.

Na poziomie fizycznym sednem treningu jest opanowanie ciała. W trakcie treningu wyłania się prawdziwa siła ucznia, a także jego charakter i potencjał. Sedno mistrzostwa duchowego polega na tym, że egoistyczna natura staje się naturą uwolnioną od ego.

 

Cztery stany świadomości ducha:

  • Pierwszy: rozpoczęcie treningu w celu osiągnięcia korzyści takich jak: zdobywanie stopni i osiąganie sukcesów sportowych.

  • Drugi: trening traktujemy jako naturalny sposób aktywności fizycznej potrzebnej każdemu człowiekowi.

  • Trzeci: trening sztuki walki powoduje  odkrywanie wielu możliwości fizycznych i duchowych, które poprzez udoskonalanie dają ćwiczącemu radość oraz świadomość niekończącego się rozwoju.

  • Czwarty: życie i sztuka karate przenikają się i są w całkowitej harmonii i jedności.

Mistrz Sosan: "Nawet jeśli nasze słowa są słuszne, nawet jeśli nasze myśli są dokładne, nie jest to zgodne z prawdą".

 

Podstawowe zasady w karate

Zasada stosowania Centrum

Centrum w rozumieniu fizycznym: punkt w ciele człowieka położony ok. 12 cm poniżej pępka, będący środkiem obrysu koła, w które można wpisać człowieka.

Centrum w rozumieniu mentalnym: – to punkt w którym koncentruje się nasza świadomość.

Zasada stosowania Osi:

Oś to linia wzdłuż ciała ludzkiego przebiegająca do czubka głowy do ziemi.

Zachowanie tej linii powoduje minimalizację energii potrzebnej do utrzymania prawidłowej pozycji ciała.

Zasada stosowania płaszczyzn:

Rozróżniamy w ciele ludzkim szereg płaszczyzn, których współpraca gwarantuje poprawne i efektywne funkcjonowanie ciała.

Zasada stabilnego umysłu:

Mizu no kokoro – umysł jak woda.

Wszystkie techniki powinny być wykonane z pełną siłą i energią jednocześnie nie zapominając o relaksie i rozluźnieniu

Zasada kolejności ruchów:

 

Zasada kolejności ruchów pozwala nam na transmisję energii w poprawnej kolejności tj: centrum, stopy, biodra, ramiona lub nogi w zależności od wykonywanej techniki. Balans ciała, timing techniki oraz szybkość jej wykonania składają się na jej siłę.  W innym przypadku technika będzie słaba  a ciało niestabilne.

 

Pas obi

Rola ucznia

Obowiązkiem ucznia jest ciągła praktyka  doskonalenie się pod okiem mistrza bez względu na stopień zaawansowania.

Uczeń powinien zaufać mistrzowi i podążać drogą, którą mu wskazał.

Powinien być skupiony i uważny a umysł mieć czysty i nie zmącony.

 

Odpowiedzialność Mistrza

Mistrz pokazuje uczniom drogę, towarzyszy im i daje możliwość rozwoju.

Obowiązkiem mistrza jest ciągły trening i samodoskonalenie.

Mistrz obserwuje uczniów w sposób indywidualny, widzi ich problemy i próbuje razem z uczniem je rozwiązać.

Bez ucznia nie ma mistrza, bez mistrza nie ma ucznia.

Przekaz pasa jest bardzo ważny, to od mistrza zależy czy jest on prawdziwy czy fałszywy.

 

Mistrz Dogen: "Nie ważny jest wiek mistrza, nawet młodzi mogą być mistrzami, nawet starzy mogą niczego nie rozumieć. Musi on jednak przeniknąć prawdziwe prawo, prawdziwe budo ponad budo. Musi dokładnie i głęboko zrozumieć zen. To jest najważniejsze".

 

Pokaz w wykonaniu sensei Jerzy Lelito i sensei Wojciech Szarek.

Jak trzymać  łokcie w blokach na przykładzie Gedan Barai. Techniki w wykonaniu sensei Jerzego Lelito.

©2019 by Instytut Centrum Karate-Do. Proudly created with Wix.com