top of page

karate-do

EDUKACJA

Uczeń powinien podążać za mistrzem a mistrz powinien zawsze iść do przodu

Duchowość

Duchowość w sztukach budo

Mistrz Sosan: "Nawet jeśli nasze słowa są słuszne, nawet jeśli nasze myśli są dokładne, nie jest to zgodne z prawdą".

Droga sztuk walki poświęcona jest doskonaleniu natury człowieka przez jednoczenie umysłu, ciała i ducha.

Trening i dyscyplina składają się z trzech poziomów mistrzostwa: fizycznego, psychologicznego i duchowego.

Na poziomie fizycznym sednem treningu jest opanowanie ciała. W trakcie treningu wyłania się prawdziwa siła ucznia, a także jego charakter i potencjał. Sedno mistrzostwa duchowego polega na tym, że egoistyczna natura staje się naturą uwolnioną od ego.

 

Cztery stany świadomości ducha:

  • Pierwszy: rozpoczęcie treningu w celu osiągnięcia korzyści takich jak: zdobywanie stopni i osiąganie sukcesów sportowych.

  • Drugi: trening traktujemy jako naturalny sposób aktywności fizycznej potrzebnej każdemu człowiekowi.

  • Trzeci: trening sztuki walki powoduje  odkrywanie wielu możliwości fizycznych i duchowych, które poprzez udoskonalanie dają ćwiczącemu radość oraz świadomość niekończącego się rozwoju.

  • Czwarty: życie i sztuka karate przenikają się i są w całkowitej harmonii i jedności.

Zasady w karate

Podstawowe zasady w karate

Zasada stosowania Centrum

Centrum w rozumieniu fizycznym: punkt w ciele człowieka położony ok. 12 cm poniżej pępka, będący środkiem obrysu koła, w które można wpisać człowieka.

Centrum w rozumieniu mentalnym: – to punkt w którym koncentruje się nasza świadomość.

Zasada stosowania Osi:

Oś to linia wzdłuż ciała ludzkiego przebiegająca do czubka głowy do ziemi.

Zachowanie tej linii powoduje minimalizację energii potrzebnej do utrzymania prawidłowej pozycji ciała.

Zasada stosowania płaszczyzn:

Rozróżniamy w ciele ludzkim szereg płaszczyzn, których współpraca gwarantuje poprawne i efektywne funkcjonowanie ciała.

Zasada stabilnego umysłu:

Mizu no kokoro – umysł jak woda.

Wszystkie techniki powinny być wykonane z pełną siłą i energią jednocześnie nie zapominając o relaksie i rozluźnieniu

Zasada kolejności ruchów:

 

Zasada kolejności ruchów pozwala nam na transmisję energii w poprawnej kolejności tj: centrum, stopy, biodra, ramiona lub nogi w zależności od wykonywanej techniki. Balans ciała, timing techniki oraz szybkość jej wykonania składają się na jej siłę.  W innym przypadku technika będzie słaba  a ciało niestabilne.

Zasada sfery odczuć:

Człowiek w swojej budowie i działaniu posługuje się zmysłami. Jednym z najważniejszych jest zmysł wzroku. Ze względu na umiejscowienie naszych oczu mamy pewne schematy poruszania się i zachowania, które powodują, że inne punkty i miejsca naszego ciała mogą być mniej aktywne albo nawet pomijane.

I tak możemy wyodrębnić trzy grupy odczuć:

  • działanie górne ( szyja, barki, klatka piersiowa) a nie dolne ( dół brzucha, biodra, nogi , stopy),

  • działanie przednie ( mięśnie klatki piersiowe, zewnętrzne mięśnie brzucha) a nie tylne (cały pas tylny od potylicy poprzez plecy, pośladki aż do pięt),

  • działanie zewnętrzne (przykładanie nadmiernej uwagi na zewnętrzną pracę rąk i nóg) a nie wewnętrzne (pilnowanie przepływu energii od najgłębszych wewnętrznych struktur mięśniowych)

U ćwiczących karate te w/w dysproporcje są bardzo często widoczne. Dlatego zasada sfery odczuć ma pomóc w osiągnięciu równowagi psychofizycznej trenującego.

Koncentruj się na:

  • dolnych partiach ciała a nie na górnych,

  • tylnych mięśniach a nie na przednich,

  • rozpoczynaniu działania od wewnętrznych mięśni do zewnętrznych struktur.

pas obi

Pas obi

Rola ucznia

Obowiązkiem ucznia jest ciągła praktyka  doskonalenie się pod okiem mistrza bez względu na stopień zaawansowania.

Uczeń powinien zaufać mistrzowi i podążać drogą, którą mu wskazał.

Powinien być skupiony i uważny a umysł mieć czysty i nie zmącony.

 

Odpowiedzialność Mistrza

Mistrz pokazuje uczniom drogę, towarzyszy im i daje możliwość rozwoju.

Obowiązkiem mistrza jest ciągły trening i samodoskonalenie.

Mistrz obserwuje uczniów w sposób indywidualny, widzi ich problemy i próbuje razem z uczniem je rozwiązać.

Bez ucznia nie ma mistrza, bez mistrza nie ma ucznia.

Przekaz pasa jest bardzo ważny, to od mistrza zależy czy jest on prawdziwy czy fałszywy.

 

Mistrz Dogen: "Nie ważny jest wiek mistrza, nawet młodzi mogą być mistrzami, nawet starzy mogą niczego nie rozumieć. Musi on jednak przeniknąć prawdziwe prawo, prawdziwe budo ponad budo. Musi dokładnie i głęboko zrozumieć zen. To jest najważniejsze".

filmy szkoleniowe

Kata Ji'in, Jitte, Jion mają wspólny rdzeń. Najmniej znanym i wykonywanym kata jest forma Ji'in. Warto ją poznać i praktykować. Techniki w wykonaniu sensei Jerzego Lelito.

Sekwencja technik Kagi Tsuki oraz Age Tsuki w kata ENPI. Kata w wykonaniu sensei Jerzego Lelito.
IV Sesshin Karate-Do.

bottom of page