top of page

1. Prezentacja

Demonstracja wszystkich faz pracy ciała w czasie wykonywania technik (centrum , rozluźnienie, trzaśnięcie )

w technikach ręcznych i nożnych:  Choku zuki i Mae Geri.

 

2.  Kihon

Tsuki Sanbon zuki - kontynuacja ZKD
 Mae empi ZKD
Tetsui Uchi, Otoshi tą samą ręką ZKD
 Morote Uke z przejściem Yori ashi KSD
 Uchi Uke / Gyaku zuki KKD
Juji Uke Gedan / Jodan ZKD
Mikazuki Geri KD
Mae ren Geri ZKD

 Mae Geri / Yoko Geri ZKD
Mawashi Geri / Gyaku zuki ZKD
Ushiro Geri ZKD

 

3.  Kata

Heian Godan

oraz wykonanie kata tylko w pozycjach

 

4.  Kumite

Chodzenie w rytmie partnera
Przesunięcie, ustabilizowanie pozycji oraz wykonanie techniki ręcznej Tsuki lub nożnej Mae Geri
Reakcja na atak Uke Waza oraz Go-no-Sen, atak Tsuki, Mae Geri

 

5.  Rekomendacja prowadzącego

4 KYU

Wymagania egzaminacyjne

bottom of page