top of page

1.  Prezentacja

Pokazanie pracy centrum (w miejscu)

 

2.  Kihon

Oi zuki ZKD
Yonhon nukite ZKD
Gyaku zuki ZKD
Uraken Uchi ZKD
Morote Uke ZKD
Soto Uke ZKD
Uchi Uke ZKD
Age Uke / Gyaku zuki ZKD
Gedan barai / Gyaku zuki ZKD
Shuto Uke KKD
Mae Geri ZKD
Yoko Geri w miejscu

 

3.  Kata

Heian Nidan

oraz  wykonanie kata tylko w pozycjach

 

4.  Kumite

Reakcja z centrum na ataki partnera techniką Tsuki, Mae Geri, Uraken Uchi

5.  Rekomendacja prowadzącego

7 KYU

Wymagania egzaminacyjne

bottom of page