top of page

1.  Prezentacja

Demonstracja wszystkich faz pracy ciała w czasie wykonywania techniki (centrum , rozluźnienie, trzaśnięcie)

w technikach ręcznych Choku zuki.

2.     Kihon

- Tsuki: Oi zuki / Gyaku zuki ZKD
- Mae empi ZKD
- Uraken Uchi / Mae empi ZKD
- Shuto Uke / Shuto Uchi KKD/ZKD
- Morote Uke KKD
- Gedan Barai / Gyaku zuki ZKD
- Mae Geri ZKD
- Mae Geri / Oi zuki / Gyaku zuki - kontynuacja ZKD
- Mae Hiza Geri ZKD
- Yoko Geri, Uraken Uchi / Gyaku zuki HD/ZKD
- Mawashi Geri / Gyaku zuki ZKD
- Ushiro Geri ZKD

 

3.  Kata

Heian Yondan

oraz wykonanie kata tylko w pozycjach

 

4.  Kumite

Chodzenie w rytmie partnera
Przesunięcie, ustabilizowanie pozycji  oraz 
wykonanie techniki ręcznej Tsuki
Reakcja na atak Uke Waza oraz Go-no-Sen, atak Tsuki

 

5.  Rekomendacja prowadzącego

5 KYU

Wymagania egzaminacyjne

bottom of page