top of page

1.  Znajomość komend i poszczególnych japońskich słów np.:

Karate, Karate ni sente nashi, Hajime, yame, Sensei, sempai itp.

2.  Znajomość etykiety:

ukłony, zwracanie się do prowadzącego zajęcia, zwracanie się do partnera, zachowanie w Dojo, odpowiedni ubiór

3.  Kihon (w miejscu)

Napinanie i rozluźnianie mięśni głębokich w szczególności położonych wokół centrum
Tsuki
Mae Geri
Gedan barai

4.  Rekomendacja prowadzącego

9 KYU

Wymagania egzaminacyjne

bottom of page