top of page
trening karate

Regularne treningi

Trening - dojo Klub Cracovia 1906

Uczestnik programu Instytutu jest pod stałą opieką Mistrza. Powoduje to, że ćwiczący jest w nieustającym rozwoju i na tej podstawie buduje swoja własną i indywidualna drogę karate. Regularne uczestnictwo w zajęciach daje zrozumienie własnego ciała, posługiwanie się energią przepływającą przez ciało, a w sferze mentalnej ma możliwość w pełni zharmonizować się z własnymi możliwościami fizycznymi i duchowymi. Ćwiczący jest w stanie rozwijać się w sposób całościowy bez względu na wiek oraz czas rozpoczęcia swojej drogi karate. Ważnym elementem działań Instytutu dla jego uczestników jest pokazanie dlaczego warto podjąć wysiłek i wejść na drogę karate.

bottom of page