top of page
00038_Moment(18)_edited.jpg

Instytut Centrum Karate-Do

Zycie jest jak oddech, nie zatrzymasz go

Człowiek jest między ziemią a niebem, może być zwykłym prochem lub bogiem.
Nie ma rozróżnienia.

Instytut Centrum Karate–Do  - to propozycja dla upowszechnienia masowego treningu karate postrzeganego jako forma zdrowia i życia człowieka. Aby to nastąpiło należy przedstawić karate w zupełnie innych aspektach i zerwać z przedstawianiem karate jako środka do unieszkodliwiania przeciwnika. Karate tradycyjne musi mieć wymiar doskonalący ćwiczącego. Człowiek, żeby mógł się doskonalić musi otrzymać propozycję ćwiczeń fizyczno-duchowych, które w sposób naturalny komponują się z jego życiem. Tylko właściwy trening może przynieść naturalny efekt funkcjonowania ćwiczącego. Trening karate zawiera w sobie aspekt fizyczny oraz duchowy i te dwa elementy muszą być w sposób harmonijny połączone. Wtedy ćwiczący mają niezachwianą pewność, że to co robią, robią w sposób kompletny i całościowy. Współczesny rozwój karate niestety dąży do zakwalifikowania tej sztuki jako tylko i wyłącznie dyscypliny sportowej. Karate nawet zatraciło  charakter samoobrony, ponieważ uważa się, że są już inne dyscypliny sportowe, które są skuteczniejsze. Można zauważyć, że wymiar sportowy karate będzie zamykał się jedynie w przygotowaniu ćwiczących do licznych zawodów sportowych, pomijając wszystkie inne wartości, które niesie z sobą karate. Taka forma sportowa pod nazwą „karate”, właściwie nie ma żadnego połączenia ze sztuką karate-do. Innym problemem współczesnego karate, jest używanie tej nazwy do określenia  wszelakich działań i sposobów walki, które tak naprawdę nie mają z tą sztuką żadnego połączenia. Brak znajomości kultury i sztuki japońskiej oraz nie czerpanie z tego źródła i fundamentu na jakim rozwijało się karate powoduje, że ćwiczący nie wie po co ma godzinami i miesiącami powtarzać te mało zrozumiałe i wyczerpujące techniki. 

Instytut Centrum Karate-Do w swoim programie i metodyce szkolenia przekazuje ćwiczącym te wszystkie elementy, które uzupełniają trening i pozwalają zrozumieć po co i dlaczego warto ćwiczyć karate. Praktykujący w oparciu o te zasady mogą wybrać drogę rozwoju, która będzie ich prowadzić przez cale życie. 

Sensei Jerzy Lelito

tel. +48 601 476 054

al. 3-go Maja 11a, Kraków, Poland

bottom of page